Opis projektu

Projekt jest ukierunkowany na poprawę sytuacji absolwentów szkół średnich na rynku pracy na pograniczu czesko-polskim w związku z koniecznością wzmacniania nowo powstałych kompetencji związanych z nadejściem Przemysłu 4.0. Projekt wesprze 1230 uczniów szkół średnich i ich nauczycieli. Zrealizowanych będzie 91 szkolnych fikcyjnych firm i 11 pracowni multimedialnych.

 

Opis projektu

Nasza ekipa

 

 W projekcie udział biorą uczniowie klasy 2 HM oraz 2 TH. Naszym zadaniem było stworzenie fikcyjnej firmy. Fikcyjna firma nr 28 - Biuro Turystyczne ZSZ. Uczniowie pod kierunkiem kierownika fikcyjnej firmy stworzyli strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i podzielili się zadaniami.  Ze względu na trwającą pandemię COVID 19 funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa jest utrudnione. \skupiamy sie na przygotowaniu oferty na czas, kiedy branża turystyczna będzie mogła normalnie funkcjonować

 

Nasza ekipa

 

Nasza ekpiaNasza ekipa

 

 

Nasza ekipaNasza ekipa

 

Aktualne informacje nt. działalności fikcyjnych firm w poszczególnych miesiącach zamieszczane są na stronie internetowej Powiatu Zgorzeleckiego pod adresem: https://powiatzgorzelecki.pl/category/projekt-pn-kompetencje-4-0-kompetence-4-0/ 
oraz Izby Gospodarczej Liberec (OHK Liberec) https://ohkliberec.cz/projekty/kompetence-4-0/